Να στείλετε μήνυμα
Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd.
επιχείρηση
Προϊόντα
Μηχανή - οδηγημένος οξυγονοκολλητής τόξων
Μικρή μηχανή - οδηγημένος οξυγονοκολλητής
Μηχανή - οδηγημένη μηχανή συγκόλλησης
κινητή γεννήτρια οξυγονοκολλητών
Μηχανή κρύας συγκόλλησης
Μηχανή συγκόλλησης σωληνώσεων
Φορητός οξυγονοκολλητής αναστροφέων
Γεννήτρια οξυγονοκολλητών diesel
Γεννήτρια οξυγονοκολλητών βενζίνης
γεννήτρια οξυγονοκολλητών βενζίνης
Κινητή γεννήτρια diesel
σύνολο γεννητριών diesel
Σιωπηλή γεννήτρια αναστροφέων
Κινητή γεννήτρια βενζίνης
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ
μηχανή συγκόλλησης με λέιζερ
Ψηφιακές μηχανές συγκόλλησης
Μηχανές κοπής