Πιστοποιητικά
 • Κίνα Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: QUALITY MANAGEMENT STSTEM CERTIFICATE
  Αριθμός: 00117Q37041R1M/5000
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-07-29
  Ημερομηνία λήξης: 2024-08-28
 • Κίνα Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
  Αριθμός: 00117E33837ROM/5000
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-12-20
  Ημερομηνία λήξης: 2027-11-19
 • Κίνα Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Domestic trademark
  Αριθμός: 71950219
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-12-14
  Ημερομηνία λήξης: 2033-12-14