Ειδοποίηση της αποδοχής της εφαρμογής εγγραφής εμπορικών σημάτων

August 15, 2023

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ειδοποίηση της αποδοχής της εφαρμογής εγγραφής εμπορικών σημάτων
Ειδοποίηση της αποδοχής της εφαρμογής εγγραφής εμπορικών σημάτων
 
Co. τεχνολογίας Lianwai Chongqing, ΕΠΕ:
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του «νόμου εμπορικών σημάτων» και «των κανονισμών για την εφαρμογή του νόμου εμπορικών σημάτων», η εφαρμογή εγγραφής αυτού του εμπορικού σήματος έχει γίνει αποδεκτή από το γραφείο μας.
Κατηγορία: Κατηγορία 7.
Ειδοποίηση με το παρόν έγγραφο.